Zadbaj z nami o Swoje zdrowie
58 743 17 20
Infolinia Pon. - Piąt.
7:00 - 17:30

Agnieszka

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom 65+|Gdynia

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE (aktualizacja 17.12.2020)

Gdyńscy seniorzy w tym roku mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. Gdynia już po raz trzeci uczestniczy w wspólnym programie polityki zdrowotnej  pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” realizowanym w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób zainteresowanych udziałem w tym programie Samorząd Gdyni podjął decyzję o rozszerzeniu tego programu dla kolejnych 200 seniorów.

Realizatorem Programu na terenie województwa są Szpitale Pomorskie sp. z o. o., które przeprowadzą szczepienia przy współpracy z przychodniami *.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65 r. ż., które nie były nigdy szczepione szczepionką przeciw pneumokokom, są zameldowane na terenie Gdyni oraz znajdują się w grupie ryzyka, tzn. cierpią na następujące choroby przewlekłe:

 • przewlekła choroba układu oddechowego,
 • przewlekła choroba serca,
 • cukrzyca,
 • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • implant ślimakowy,
 • przewlekła choroba wątroby, w tym z marskością (także osoby uzależnione od alkoholu, palące papierosy),
 • anatomiczna lub czynnościowa asplenia: sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami,
 • wrodzona i nabyta asplenią,
 • zaburzenia odporności (wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności),
 • zakażenie HIV,
 • przewlekła choroba nerek i zespołem nerczycowym,
 • białaczka,
 • choroba Hodgkina,
 • uogólniona choroba nowotworowa związana z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekła steroidoterapia i radioterapia,
 • szpiczak mnogi.

Z dodatkowej puli szczepionek w programie można skorzystać w NZOZ „Śródmieście” Sp. z o.o.:

 • Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia;  tel. 58 660-88-60
 • Białowieska 1, 81-179 Gdynia; tel. 58 625-05-93

Zgłaszając się na szczepienie, pacjent będzie proszony o:

 • przedstawienie dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania,
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka (lub inną dokumentację na podstawie której będzie można to określić) – wyjątek: jeżeli przychodnia wykonująca szczepienie posiada w/w dokumentację w związku z leczeniem danego pacjenta,
 • podpisanie oświadczenia o zameldowaniu,
 • wyrażenie zgody na udział w programie szczepień,
 • wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji uczestnika.

 

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM 65+|REDA, RUMIA, WEJHEROWO

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE (aktualizacja 17.12.2020)

Pneumokoki to rodzaj bakterii, który może powodować wiele chorób jak np. wymagające hospitalizacji zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsa (posocznica). Aby temu przeciwdziałać, do końca 2020 roku można skorzystać z bezpłatnych szczepień.

Z programu mogą skorzystać:

 • Osoby powyżej 65 roku życia
 • Zameldowane na terenie powiatu wejherowskiego
 • Osoby nie szczepione przeciw pneumokokom
 • Leczone na choroby układu oddechowego lub inne schorzenia zalecane do szczepienia (zaświadczenie lekarskie)
  (należy spełnić w.wym warunki łącznie)

Placówka NZOZ Śródmieście ul. Osadnicza 5, Tel. 58 742-37-80, 58 743-17-20

Pacjent, zgłaszający się na szczepienie, będzie zobowiązany do

 • przedstawienia dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację, na podstawie której będzie można udowodnić przynależność do grupy ryzyka. Zaświadczenie lekarskie nie będzie wymagane, jeżeli z dokumentacji medycznej posiadanej przez podmiot wykonujący szczepienie, będzie wynikać przynależność pacjenta do grupy ryzyka.

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

 • fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów)
 • lakierowanie
 • lakowanie szczelin oraz bruzd
 • leczenie

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPIEKI?

 • dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne)
 • uczniowie powyżej 19 roku życia (podstawowe świadczenia ogólnostomatologiczne)

Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w naszych placówkach:

 • CITIMED CENTRUM STOMATOLOGICZNE Gdynia, Wawrzyniaka 4
 • CITIMED CENTRUM STOMATOLOGICZNE Gdynia, Żwirki i Wigury 14

Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie 58 743 17 21 lub osobiście.  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

 

POBIERZ DOKUMENTY:

 

Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ

Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ DLA UCZNIÓW REALIZUJEMY W RAMACH PODPISANYCH POROZUMIEŃ ZE SZKOŁAMI: 

 • Szkoła Podstawowa 35, ul. Uczniowska 1
 • Szkoła Podstawowa 12, ul. Stawna 4/6
 • VI LO Śródmieście, ul. Kopernika 34
 • Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48
 • Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Morska 79
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13
 • Szkoła Podstawowa 17, ul. Grabowo 12
 • Szkoła Podstawowa 52, ul. Okrzei 6
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Płk. Stanisława Dąbka 207
 • III Liceum Ogólnokształcące, ul. Legionów 27
 • Szkoła Podstawowa 26, ul. Tatrzańska 40
 • Szkoła Podstawowa 29, ul. Ściegiennego 8
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr. 1, ul. Płk. Stanisława Dąbka 277
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Wiczlińska 50A
 • Stowarzyszenie Dzieci Autystyczne Razem, ul. Gospodarcza 1
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 17, ul.Witomińska 25/27
 • Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, ul. Łąkowa 36/38
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie, ul. Gniewowska 33

NOWY LEKARZ W PORADNI ORTOPEDYCZNEJ | GDYNIA

 

Do naszego zespołu dołączyła lekarz specjalista ortopedii Aleksandra Gordon

Zapraszamy na konsultacje dorosłych oraz dzieci

 • Środa | Gdynia,  Żwirki i Wigury 14,

Nowy lekarz stomatolog CITIMED CENTRUM STOMATOLOGICZNE

Do zespołu Citimed Centrum Stomatologiczne dołączyła lekarz dentysta Iwona Rupińska-Mielczarska, która przyjmuje pacjentów w zakresie stomatologii ogólnozachowawczej oraz protetyce.

Wizyty prywatne zgodne z cennikiem placówki.

 • Gościcino, Słoneczna 92

rejestracja 58 743 17 20 | www.citimed.pl

serdecznie zapraszamy  🙂

NOWY LEKARZ W PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Do naszego zespołu dołączyła lekarz specjalista neurolog Agnieszka Wysocka.

Zapraszamy na konsultacje w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie:

 • Środa | Gdynia,  Abrahama 57,
 • Czwartek | Reda, Fenikowskiego 16c/60

 

tpk

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

Poza godzinami pracy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

 • od poniedziału do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.