58 743 17 20
Ul. Żwirki i Wigury 14 Gdynia
Poniedziałek - Piątek
7 - 19

"Zadbaj z nami o Swoje zdrowie"

Adam M.

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul Żwirki i Wigury 14, którą reprezentuje p. Joanna Basińska – Prezes Zarządu odraz p. Stanisław von Mach – Członek Zarządu.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Adam von Mach.
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” sp. z o.o.
  – numer tel. 605-408-060
  – adres e-mail: rodo@przychodnia.gdynia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu leczenia, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, profilaktyki zdrowotnej, oceny zdolności pracownika do pracy na podstawie rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy wymienieni w załączniku nr.1 – wykaz zaufanych kontrahentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania opisanych w pkt. 3.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.
 7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pan dane osobowe są przetwarzanie niezgodne z rozporządzeniem.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
 9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

 

 

PROMOCJA MAJOWA – POZIOM WITAMINY D3

 

Zapraszamy wszystkich pacjentów do skorzystania z promocji Majowej.
 
Badanie sprawdzające poziom Witaminy D3 w cenie: 57zł
 
Badanie można wykonać w naszych punktach pobrań krwi:
GDYNIA
ul. Żwirki i Wigury 14 Pon-Pt 7.00-10.00
ul. Abrahama 57 Pon-Pt 7.30-10.00
ul. Białowieska 1 Pon-Pt 7.30-08.30
 
REDA
ul. Fenikowskiego 16c/60 Pon-Pt 7.00-10.00
ul. Osadnicza 5 Pon-Pt 7.00-10.00
 
Promocja obowiązuję w dniach: 01-31.05.2017r.
 
ZAPRASZAMY

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Krajowy Dzień Położnych

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Krajowego Dnia Położnych składamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek i położnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śródmieście sp. z o.o.

Zadowolenia z wykonywanego zawodu, sukcesów w pracy oraz jak najwięcej powodów do radości w życiu osobistym.