Zadbaj z nami o Swoje zdrowie
58 743 17 20
Infolinia Pon. - Piąt.
7:00 - 17:30

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom 65+|Gdynia

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE (aktualizacja 17.12.2020)

Gdyńscy seniorzy w tym roku mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. Gdynia już po raz trzeci uczestniczy w wspólnym programie polityki zdrowotnej  pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” realizowanym w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób zainteresowanych udziałem w tym programie Samorząd Gdyni podjął decyzję o rozszerzeniu tego programu dla kolejnych 200 seniorów.

Realizatorem Programu na terenie województwa są Szpitale Pomorskie sp. z o. o., które przeprowadzą szczepienia przy współpracy z przychodniami *.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65 r. ż., które nie były nigdy szczepione szczepionką przeciw pneumokokom, są zameldowane na terenie Gdyni oraz znajdują się w grupie ryzyka, tzn. cierpią na następujące choroby przewlekłe:

 • przewlekła choroba układu oddechowego,
 • przewlekła choroba serca,
 • cukrzyca,
 • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • implant ślimakowy,
 • przewlekła choroba wątroby, w tym z marskością (także osoby uzależnione od alkoholu, palące papierosy),
 • anatomiczna lub czynnościowa asplenia: sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami,
 • wrodzona i nabyta asplenią,
 • zaburzenia odporności (wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności),
 • zakażenie HIV,
 • przewlekła choroba nerek i zespołem nerczycowym,
 • białaczka,
 • choroba Hodgkina,
 • uogólniona choroba nowotworowa związana z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekła steroidoterapia i radioterapia,
 • szpiczak mnogi.

Z dodatkowej puli szczepionek w programie można skorzystać w NZOZ „Śródmieście” Sp. z o.o.:

 • Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia;  tel. 58 660-88-60
 • Białowieska 1, 81-179 Gdynia; tel. 58 625-05-93

Zgłaszając się na szczepienie, pacjent będzie proszony o:

 • przedstawienie dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania,
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka (lub inną dokumentację na podstawie której będzie można to określić) – wyjątek: jeżeli przychodnia wykonująca szczepienie posiada w/w dokumentację w związku z leczeniem danego pacjenta,
 • podpisanie oświadczenia o zameldowaniu,
 • wyrażenie zgody na udział w programie szczepień,
 • wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji uczestnika.

 

tpk

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

Poza godzinami pracy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

 • od poniedziału do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.