58 743 17 20
Ul. Żwirki i Wigury 14 Gdynia
Poniedziałek - Piątek
7 - 19

"Zadbaj z nami o Swoje zdrowie"

Finansowane przez NFZ:

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Dla osób w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, które nie miały wykonywanych badań objętych programem w ciągu ostatnich 5 lat oraz u których nie rozpoznano chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców)

NZOZ Śródmieście Gdynia ul. Żwirki i Wigury 14

Gabinet 25

piel. dypl. Bielińska-Krygier Lucyna

poniedziałek – piątek 8:30 – 9:30

Tel. 58 660 88 35

 

Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – etap podstawowy

Dla osób w wieku 40-65lat, palących papierosy, które nie miały wykonywanych badań przesiewowych ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 m-cy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, POChP (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy)

NZOZ Śródmieście Gdynia ul. Abrahama 47

Gabinet 29

piel. dypl. Zabrocka Sylwia
Poniedziałek: 11:00 – 13:00
Środa: 14:00 – 16:00
Czwartek: 11:00 – 13:00

Tel. 58 621 91 22

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy

Dla kobiet w wieku 25-59 lat. Program obowiązuję raz na 3 lata.

NZOZ Śródmieście Gdynia ul. Żwirki i Wigury 14

Poradnia K, Tel. 660 88 37
Poniedziałek: 9:00 – 15:00
Wtorek: 9:00 – 17:00
Czwartek: 9:00 – 17:00
Piątek: 9:00 – 13:00

 

Program profilaktyki gruźlicy

Dla osób od 18 roku życia, znajdujących się na liście pielęgniarki środowiskowej NZOZ Śródmieście, u których nie rozpoznano gruźlicy, w tym w szczególności: osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą oraz osoby u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny

NZOZ Śródmieście Gdynia ul. Żwirki i Wigury 14
Gabinet 39 – pielęgniarki środowiskowe wg grafiku

 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych – etap specjalistyczny

Dla osób od 18 roku życia uzależnionych od tytoniu, chcących pozbyć się nałogu

NZOZ Śródmieście Gdynia ul. Żwirki i Wigury 14

lek. Med. Elżbieta Filipska
Środa: 15:00 – 17:00

 

Program profilaktyki obturacyjnej choroby płuc

piel. dypl. Zabrocka Sylwia