Zadbaj z nami o Swoje zdrowie
58 743 17 20
Infolinia Pon. - Piąt.
7:00 - 17:30

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Ksero dokumentacji medycznej wydawane jest pacjentowi po złożeniu wniosku.

2. Wzór wniosku znajduje się w rejestracji oraz w postaci pliku PDF do pobrania: WNIOSEK o udostepnienie dokumentacji medycznej

3. Dokumentacja medyczna udostępniania jest w następujących formach:

  • do wglądu przy obecności upoważnionego pracownika, termin należy ustalić w dniu złożenia wniosku,
  • poprzez sporządzenie kopii, termin odbioru należy ustalić przy składaniu wniosku i dokonaniu opłaty.

4. Za sporządzenie pierwszej kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata.

5. Za sporządzenie każdej kolejnej kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata:

  • za jedna stronę kserokopii A4 wynosi ???? zł (płatność gotówką).

6. Odbiór dokumentacji medycznej potwierdzony jest podpisem przez pacjenta zgodnie ze wzorem załączonego wniosku.

7. Osoby uprawnione do otrzymania dokumentacji:

  • pacjent, którego dokumentacja dotyczy po okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
  • upoważnione przez pacjenta w dokumentacji medycznej po okazaniem dokumentu tożsamości (dowód osobisty paszport),
  • upoważnione przez pacjenta na podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem stosownego dokumentu (rodzice do ukończenia przez dziecko 18 lat),
  • opiekun ustanowiony decyzją sądu za okazaniem stosownego dokumentu,
  • po śmierci pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.Stosownie do zapisów art. 28 pkt. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.