Badania chorób układu krążenia

Program adresowany jest do osób które:

 • mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat;
 • złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
 • w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
 • obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
  • nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
  • podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie
  • HDL-cholesterolu,
  • palenie tytoniu,
  • niska aktywność ruchowa,
  • nadwaga i otyłość,
  • upośledzona tolerancja glukozy,
  • wzrost stężenia fibrynogenu,
  • wzrost stężenia kwasu moczowego,
  • nadmierny stres,
  • nieracjonalne odżywianie,
  • płeć męska,
  • obciążenia genetyczne.

Realizacja programu odbywa się w palcówkach podstawowej opieki lekarskiej (POZ)

Prosimy o zgłaszanie się do gabinetu zabiegowego.

 • Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14
 • Gdynia, ul. Abrahama 57
 • Gdynia, ul. Białowieska 1
 • Reda, ul. Osadnicza 5

Program jest finansowany ze środków NFZ.