Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w Gdyni

Kwalifikacja do programu odbywa się z uwzględnieniem roku kalendarzowego, w którym dziewczynki mają 13 lub 14 lat.
Zgłosić się do programu można do końca roku kalendarzowego, w którym kończą one 14 lat, czyli do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Całość działań w programie odbywa się według następującego schematu:

1. Rejestracja do programu

On-line – za pośrednictwem strony: zdrowie.gdynia.pl
Osobiście w siedzibie Gdyńskim Centrum Zdrowia (GCZ) ul. Władysława IV 43 (IIpiętro) w godzinach 8:00 – 16:00

2. Rejestracja na wizytę

placówka przy ul. Abrahama 57 (1 szczepienie)
zapisu można dokonać: osobiście | telefonicznie 58 743 17 20 | on-line

W dniu uzgodnionego terminu w placówce następuje:

Weryfikacja miejsca zamieszkania/zameldowania dziewczynki na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

 • dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego z adresem zameldowania,
 • karty Mieszkańca Gdyni rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka,
 • legitymacji szkolnej dziecka,
 • paszportu dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego,
 • prawa jazdy rodzica/opiekuna prawnego,
 • pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzającego rozliczenie podatku dochodowego w Gdyni,
 • dokumentu potwierdzającego opłacanie w Gdyni podatku gruntowego za nieruchomość w Gdyni,
 • dokumentu potwierdzającego opłacanie mediów związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Gdyni.

Badanie kwalifikujące do szczepień.
Pisemna zgoda opiekuna.
Podanie pierwszej dawki szczepienia.

3. Druga dawka szczepionki

Powiadomienie o konieczności podania drugiej dawki szczepionki poprzez wybraną w trakcie rejestracji formę kontakt (telefon, e-mail, poczta tradycyjna)

dla 14-latek po 2 miesiącach od podania pierwszej dawki,
dla 13 -latek po 6 miesiącach od podania pierwszej dawki.

4. Rejestracja na wizytę

placówka przy ul. Abrahama 57 (2 szczepienie)
zapisu można dokonać: osobiście | telefonicznie 58 743 17 20 | on-line

W dniu uzgodnionego terminu w placówce następuje:

 • Badanie kwalifikujące do szczepień.
 • Pisemna zgoda opiekuna.
 • Podanie drugiej dawki szczepienia.

Na tym etapie dziewczynki 13-letnie kończą udziału w programie.

5. Trzecia dawka szczepionki

Powiadomienie o konieczności podania trzeciej dawki szczepionki poprzez wybraną w trakcie rejestracji formę kontakt (telefon, e-mail, poczta tradycyjna) tylko dla 14-latek po 6 miesiącach od podania pierwszej dawki

6. Rejestracja na wizytę

placówka przy ul. Abrahama 57 (3 szczepienie)
zapisu można dokonać: osobiście | telefonicznie 58 743 17 20 | on-line

W dniu uzgodnionego terminu w placówce następuje:

 • Badanie kwalifikujące do szczepień.
 • Pisemna zgoda opiekuna.
 • Podanie trzeciej dawki szczepienia.
 • Dziewczynki 14-letnie kończą udziału w programie.

UWAGA! W czasie ostatniej wizyty w przychodni rodzice/opiekunowie otrzymają do wypełnienia krótką ankietę dotyczącą wiedzy o profilaktyce zakażeń wirusem HPV oraz ankietę satysfakcji z udziału w programie, które posłużą do celów statystycznych i do ulepszenia przyszłych działań.

Program jest finansowany ze środków Gminy Miasta Gdynia.