Bezpłatna cytologia w Gdyni

Program jest finansowany ze środków NFZ.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym (warunekiem jest odblokowanie odgórne możliwości skorzystania z usługi w systemie SIMP).

Program realizowany jest w Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy ul. Żwirki i Wigury 14

Rejestracji w godzinach 9:00 – 14:00, można dokonać osobiście lub telefonicznie 58 660 88 37

Oczekiewanie na wynik badania to 2 tygodnie. Pacjentka odbiera wynik osobiście

Zdjęcie ilustrujące artykuł: Bezpłatna cytologia w Gdyni