Spirometria

Rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętość i pojemności płuc oraz przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Przygotowanie do badania:

 • na badanie należy zgłosić się bez infekcji, chyba że lekarz zalecił inaczej
 • należy powstrzymać się od palenia tytoniu na 24 godziny przed badaniem
  (minimum 2 godziny, jeśli stanowi to dużą trudność)
 • na 30 minut przed badaniem powinno się powstrzymać od wykonywania
  intensywnego wysiłku fizycznego
 • nie zaleca się także spożywania obfitych posiłków, picia mocnej herbaty, kawy,
  ani coca-coli w ciągu 2 godzin przed badaniem
 • na badanie najlepiej założyć luźne ubranie niekrępujące ruchów klatki
  piersiowej
 • należy indywidualnie ustalić z lekarzem kierującym na badanie, jakie z
  przyjmowanych leków można stosować w dniu badania, a jakie należy odstawić

Spirometria - lokalizacje: