Badanie RTG

Badanie RTG wykonuje się w celu oceny nieprawidłowości w budowie, strukturze prześwietlanego narządu. Najczęściej służy w diagnostyce urazów i schorzeń układu kostnego. Wykonuje się je także w rozpoznaniu schorzeń stawów, chorób serca, zatok, nerek czy przewodu pokarmowego. Obok badania RTG kości i kręgosłupa w pracowni RTG NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE przeprowadzamy również badania jamy brzusznej, klatki piersiowej, głowy i zatok.

Zdjęcia RTG realizowane są tylko na podstawie papierowego skierowania lekarskiego:

 • odpłatnie
 • bezpłatnie w ramach umowy z NFZ  (z poradni NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE)

Badanie jest bezpiecznie i bezinwazyjne. Nie wymaga specjalnego przygotowania poza dwoma wyjątkami: RTG kręgosłupa odcinek lędźwiowo-krzyżowy i jamy brzusznej.

Przygotowanie do badania:

 • Posiłki
  W większości badań RTG nie wymaga się specjalnego przygotowania ze strony pacjenta, jednak wyjątek stanowią odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa oraz jama brzuszna. W tych przypadkach gazy nagromadzone w układzie pokarmowym mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jakość obrazu. Dlatego na dzień przed badaniem RTG zaleca się prowadzenie diety lekkostrawnej, półpłynnej, bez owoców, warzyw, słodyczy, pieczywa ciemnego ani napojów gazowanych. Należy przyjmować środek eliminujący gazy, dostępny w aptece bez recepty. Zaleca się, aby około godziny 15.00 zażyć środek przeczyszczający. Należy pić dużo wody niegazowanej, nawet około 3 litrów. W dniu badania należy pozostawać na czczo – można pić wodę niegazowaną.
 • Dokumenty
  Prosimy o przedstawienie dokumentów: dokument tożsamości, skierowanie na badanie, wyniki wcześniejszych badań
 • Ubranie
  Pacjent może być poproszony o zdjęcie odzieży wierzchniej, odsłaniając badaną okolicę ciała.

Przeciwskazania bezwzględne:

 • Ciąża

Pozostałe informacje:

Rejestracja nie jest wymagana a badanie wykonujemy natychmiast

W pracowni RTG NZOZ ŚRÓDMIEŚCIE badanie RTG przeprowadzane są bezpośrednio w danym dniu. Pacjent ze skierowaniem powinien się zgłosić do rejestracji przy ul. Żwirki i Wigury 14 a następnie zostanie natychmiast pokierowany do wykonania badania w pracowni RTG w tym samym budynku.

Wykonanie badania:

Badanie RTG jest szybkie i bezinwazyjne. W pracowni personel medyczny udziela pacjentowi wskazówek co do właściwego ustawienia się i przybrania określonej pozycji.
W celu wykonania badania należy odsłonić wskazany obszar ciała. W zależności od rodzaju badania pacjent może być poproszony o chwilowe wstrzymanie oddechu. Badanie trwa kilka minut.

Odbiór wyników:

Po wynik badania RTG należy zgłosić się osobiście po  3 dniach roboczych, w przypadku braku wyniku informacji udzielamy na bieżąco w pracowni RTG. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia. W pracowni RTG obrazy zapisane są na płycie CD. Pacjent otrzymuje płytę CD z opisem w formie papierowej.

Badanie RTG - lokalizacje: