Informacja o monitoringu

W związku z art. 23a ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079) pomieszczenia ogólnodostępne oraz wybrane wejścia główne, korytarze w budynkach wyposażone są w urządzenia umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring). Jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i  wykorzystywany jako element do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Dotyczy placówek:

  • NZOZ Śródmieście oraz Citimed Gabinet Stomatologiczny ul. Żwirki i Wigury 14, Gdynia
  • NZOZ Śródmieście ul. Abrahama 57, Gdynia
  • Citimed Centrum Stomatologiczne ul. Obrońców Wybrzeża 10-14, Gdynia
  • Citimed Centrum Stomatologiczne ul. Wawrzyniaka 4, Gdynia
  • NZOZ Śródmieście ul. Osadnicza 5, Reda
  • NZOZ Śródmieście ul. Fenikowskiego 16c/6, Reda