Zasady porad lekarskich w poradni POZ

Rejestracja pacjentów

Rejestracja do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz specjalistów odbywa się z wyprzedzeniem:

 1. Elektronicznie przez PANEL PACJENTA
 2. Osobiście w placówce
 3. Telefonicznie przez INFOLINIE | Pon. – Piąt. 7:00 – 17:3058 743 17 20
 4. Telefonicznie bezpośrednio na numer placówki:
 • ul. Abrahama 57 | Gdynia | 58 743 17 51
 • ul. Białowieska 1 | Gdynia |  58 625 05 93
 • ul. Żwirki i Wigury 14 | Gdynia | 58 660 88 31
 • ul. Osadnicza 5 | Reda | 58 742 37 80

Rodzaj porady po rejestracji

Realizujemy bezpośrednio porady lekarskie w gabinecie w placówce. Na wniosek pacjenta udzielamy również teleporad. W czasie teleporady lekarz decyduje o przyjęciu pacjenta w palcówce.
W przypadkach pilnych – nawet tego samego dnia.

Korzystasz z teleporady gdy

 • potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną
 • potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną
 • potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia
 • twoje dziecko, które ma więcej niż 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu

Termin realizowania teleporady

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

Co uzyskasz przez teleporadę?

 • zalecenia lekarskie
 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał)

Jak przebiega teleporada?

 1. W czasie rejestracji zostanie wskazana orientacyjna godzina kontaktu lekarza (możliwe opóźnienie do 60 minut). Lekarz sam skonktatuje się na wskazany numer telefonu w karcie pacjenta. Lekarz podejmuje 3 próby kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut
 2. Przed udzieleniem teleporady nastąpi potwierdzenie tożsamości pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru, okazanych w rejestracji (np. dowód osobisty) albo wskazanych w Internetowym Koncie Pacjenta
 3. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej
 4. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego
 5. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta
 6. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady lekarz wskazuje termin porady w placówce

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043)