Recepta na stałe leki bez wizyty

Jeśli skończyły się Tobie leki przyjmowane na stałe nie musisz umawiać na wizytę lekarską. Wystarczy wypełnić poniższy formularz i pozostawisz go w rejestracji to leki zostaną przepisane przez lekarza a kod do e-recepty otrzymasz przez sms lub internetowy panel pacjneta.

Zwróć szczególną uwagę na poniższe kwestie:

  • wypisujemy wyłącznie recepty na leki stałe przyjmowane przez pacjenta
  • w przypadku zmiany leczenia przez lekarza POZ, lekarza specjalistę lub po leczeniu szpitalnym należy zgłosić się do lekarza
  • jednorazowo można wypisać leki na 4-ro miesięczną kurację
  • odbiór recept za okazaniem dowodu tożsamości osobiście lub przez osoby mające pisemne upoważnienie
  • upoważnienie zawierające Imię, Nazwisko oraz PESEL osoby upoważnionej można składać w rejestracji
  • termin odbioru recept do 5 dni od złożenia wniosku
Zdjęcie ilustrujące artykuł: Recepta na stałe leki bez wizyty