Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które:

  • nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne,
  • zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym (warunekiem jest odblokowanie odgórne możliwości skorzystania z usługi w systemie SIMP).

Program realizowany jest w Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy ul. Żwirki i Wigury 14
Rejestracji w godzinach od 9:00 do 14:00, można dokonać osobiście lub telefonicznie 58 660 88 37

Oczekiewanie na wynik badania to czas około 2 tygodnie. Pacjentka odbiera wynik osobiście.

Program jest finansowany ze środków NFZ.