Łowkis Beata

magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa epidemiologcznego