Majewska Beata

magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego